Δισκογραφία

<iframe style="border: 0; width: 350px; height: 470px;" src="https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=2716448642/size=large/bgcol=333333/linkcol=e99708/tracklist=false/transparent=true/" seamless><a href="http://satyrs.bandcamp.com/album/-">Σολ Γαλλία Τσάμικο by Σάτυροι - Satyrs</a></iframe>