Δισκογραφία

Σολ Γαλλία Τσάμικο (2013)

Ιστορίες τρόμου (2017)

https://satyrs.bandcamp.com/