Οι Σάτυροι προσάναμα στα Μωρά στη Φωτιά 5/11 @ Κύτταρο

2016-09-27 03:33

Λίγο πρίν την κυκλοφορία του νέου δίσκου οι Σάτυροι πάνε στο Κύτταρο να παρουσιάσουν ζωντανά τις "Ιστορίες Τρόμου" του, αναλαμβάνοντας, ταυτόχρονα, το δύσκολο έργο να ζεστάνουν το χώρο για τους μαιτρ του εμπρησμού, τα Μωρά στη Φωτιά

 

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016

πόρτες: 22:00

πλακωτό:

Σάτυροι 22:15

Μωρά στη Φωτιά 23:00

φεύγα:

Σίγουρα μετά τις 2:00

είσοδος: 10€