Σάτυροι live Ηράκλειο Κρήτης 24/11/2018

2018-11-16 19:06

"Τ' άλλο Σαββάτο αποβραδίς

 με όργανα στη χέρα

 και με το Στέλιο Σαλβαδόρ

 θα κάμουμε Βεγγέρα"

 

Ο κρητικός σύντεκνος φαν καλείται να πορίσει ογλήγορα όξω, να 'ρθεί να μας γροικήσει γιάντα δενε κατέχουμε πότε θα του ξαναδωθεί η ευκαιρία.